ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

Συμβουλευτική, Ψυχολογική Υποστήριξη

 

Η Ψυχολογική Υποστήριξη και Συμβουλευτική  προσφέρεται σε άτομα που διατρέχουν μία δύσκολη περίοδο ή μία κρίση και αδυνατούν να βρουν διεξόδους, απαντήσεις ή να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. 

 

Ο σκοπός των συναντήσεων είναι ο εντοπισμός των κύριων δυσκολιών των ενδιαφερομένων, η ανάδυση των αναγκών τους, η αποσαφήνιση των συναισθημάτων τους και  η εύρεση από κοινού με την Ψυχολόγο των καλύτερων δυνατών διεξόδων και επιλογών.  Προτεραιότητα της Ψυχολόγου είναι η συναισθηματική αποφόρτισή του ενδιαφερόμενου, η εύρεση νέων οπτικών και εναλλακτικών στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις που τον δυσκολεύουν και η αλλαγή στους μη λειτουργικούς για το άτομο τρόπους δράσης του.  Η Ψυχολόγος λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον  ασφάλειας, εμπιστοσύνης και εχεμύθειας. 

 

Ενδεικτικά θέματα που μπορoύν να συζητηθούν:

 

Διαζύγιο, πένθος, οικογενειακές δυσκολίες, προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον ή σημαντική αλλαγή, αδιέξοδα στις σχέσεις, επικοινωνιακές δυσκολίες, αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην ανατροφή παιδιών, ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, η ενδυνάμωση του ρόλου του γονέα

 

Οι συναντήσεις είναι  εβδομαδιαίες και μπορεί να διαρκέσουν μέχρι ένα ή περισσότερους μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. 

 

Το πλαίσιο συνεργασίας με την Ψυχολόγο χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια, κοινούς στόχους με τους ενδιαφερόμενους, την έμφαση στις ανάγκες του, το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

 

Ομάδες γονέων

 

Οι Ομάδες Γονέων έχουν προληπτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα και αποτελούνται από γονείς με παιδιά της ίδιας ηλικίας, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των μελών που τις απαρτίζουν. Οι ομάδες λειτουργούν με τη μορφή κλειστών ομάδων συνάντησης (6-10 ατόμων) και καλύπτουν όλο το φάσμα των ηλικιών, προσχολική (0-6 χρονών), σχολική (6-12 χρονών) και εφηβική (12-18 χρονών).  

 

Διανύουμε μια εποχή που οι γονείς βομβαρδίζονται από τους ειδικούς με επιδέξιες υποδείξεις για το τι δεν πρέπει να κάνουν ή από έτοιμες «συνταγές» για το τι πρέπει να κάνουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται όλο και περισσότερο σύγχυση, ενοχές ή περιορισμός της αυθεντικότητας και του αυθορμητισμού στην καθημερινή επαφή με το παιδί.  Για το λόγο αυτό προτεραιότητα στις Ομάδες Γονέων είναι να λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα του γονιού και η ιδιαιτερότητα της κάθε οικογένειας. 

 

Στόχος των Ομάδων Γονέων και άμεσα οφέλη αυτών είναι:

 

 • Η ενδυνάμωση του ρόλου του γονέα
 • Η ενημέρωση για διάφορα θέματα  που αφορούν το παιδί και την οικογένεια
 • Η εισαγωγή νέων μεθόδων διαπαιδαγώγησης
 • Η πρόληψη και αντιμετώπιση των δυσκολιών στη σχέση ή την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια
 • Ο δημιουργικός διάλογος και το μοίρασμα εμπειριών και γνώσεων, ώστε να προκύπτουν απαντήσεις σε ερωτήματα των γονέων και νέοι τρόποι επίλυσης θεμάτων που τους προβληματίζουν

 

Συνεπώς, οι ομάδες δεν αποσκοπούν στη συσσώρευση πληροφοριών, ούτε στη θεωρητική κατάρτιση των γονέων, αλλά αποτελούν ένα «εργαστήριο» εξέλιξης, που ενισχύει τα δυνατά στοιχεία του κάθε γονέα και βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυξής τους, Μέσα σε αυτές οι γονείς μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο τις θέσεις της επιστήμης της ψυχολογίας, ακούν και μοιράζονται τις απόψεις των άλλων γονέων για θέματα που απασχολούν και τους ίδιους, σε ένα περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού και εχεμύθειας, 

 

Ενδεικτική θεματολογία:

 

 • Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της κάθε ηλικίας
 • Η σημασία και πραγματική έννοια της πειθαρχίας
 • Η οριοθέτηση και ο χειρισμός της αρνητικής συμπεριφοράς των παιδιών
 • Τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια
 • Σχολική επίδοση
 • Κίνδυνοι και οφέλη των νέων τεχνολογιών (Η/Υ, Internet, Social media κτλ)
 • Σχέσεις των παιδιών με συνομηλίκους
 • Μοίρασμα ευθυνών στο ζευγάρι

 

Επιπλέον θέματα καθορίζονται από τα ίδια τα μέλη της, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που θα προκύψουν, σε συνεργασία με την υπεύθυνη ψυχολόγο.

 

Η ομάδα γονέων, επομένως, δεν αποτελεί θεραπευτική ομάδα ούτε έχει ως στόχο να διδάξει τους γονείς, αλλά να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα συναισθήματα και συμπεριφορές δικές τους και των παιδιών τους και  να πιστέψουν  περισσότερο στον εαυτό τους, μέσα σε μια καθημερινότητα επιβαρυμένη από κουραστικές λεπτομέρειες. 

 

Επιστημονικός συντονισμός: 

 

Μαρία Καρακίτσου, Ψυχολόγος, Κλινικής και Κοινοτικής Κατεύθυνσης 

 

Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 1:30 ώρα

 

Πληροφορίες- Δηλώσεις συμμετοχής: Τηλ. 2310442058, 6997001630

      Email: mkarakitsou@yahoo.gr