ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑ

Συμβουλευτική, Ψυχολογική Υποστήριξη

 

Η Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη προσφέρεται σε άτομα που διατρέχουν μία δύσκολη περίοδο ή μία κρίση και αδυνατούν να βρουν διεξόδους, απαντήσεις ή να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. 

 

Ο σκοπός των συναντήσεων είναι ο εντοπισμός των κύριων δυσκολιών των ενδιαφερομένων, η ανάδυση των αναγκών τους, η αποσαφήνιση των συναισθημάτων τους και  η εύρεση από κοινού με την Ψυχολόγο των καλύτερων δυνατών διεξόδων και επιλογών.  Προτεραιότητα της Ψυχολόγου είναι η συναισθηματική αποφόρτισή του ενδιαφερόμενου, η εύρεση νέων οπτικών και εναλλακτικών στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις που τον δυσκολεύουν και η αλλαγή στους μη λειτουργικούς για το άτομο τρόπους δράσης του.  Η Ψυχολόγος λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον  ασφάλειας, εμπιστοσύνης και εχεμύθειας. 

 

Ενδεικτικά θέματα που μπορoύν να επεξεργασθούν:

 

Διαζύγιο, πένθος, οικογενειακές δυσκολίες, προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον ή σημαντική αλλαγή, αδιέξοδα στις σχέσεις, δυσκολίες στην εργασία, προσωπικοί φραγμοί στη λήψη απόφασης, γνώση των προσωπικών δυνατοτήτων και επιθυμιών, αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην ανατροφή παιδιών κλπ

 

Ειδικά για τους εφήβους: Διαζύγιο γονέων, πένθος, άγχος εξετάσεων, προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον, δυσκολίες μάθησης & επικοινωνίας, δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις με συνομηλίκους, συναισθηματικές δυσκολίες όπως έκφραση έντονου θυμού ή διάθεση για απομόνωση, αυτοεκτίμηση, διαχείριση άγχους, μελαγχολική διάθεση, δυσκολίες στον ύπνο, νυχτερινή ενούρηση, διαταραχές πρόληψης τροφής (ανορεξία, βουλιμία), τικ, τραυλισμός, εξάρτηση από ουσίες ή το διαδίκτυο, σεξουαλική ταυτότητα, ψυχοσωματικά συμπτώματα (πονοκέφαλοι, χρόνιοι πόνοι, δερματοπάθειες, κρίσεις πανικού κλπ), ενίσχυση της λειτουργικότητας και συναισθηματική υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες (ΑΜΕΑ).

 

Οι συναντήσεις είναι  εβδομαδιαίες και μπορεί να διαρκέσουν από ένα ως έξι μήνες ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. 

 

Σχετικά με τους εφήβους: Στην πρώτη συνάντηση συμμετέχουν μόνο οι γονείς ή κηδεμόνες, όπου γίνεται η παρουσίαση της κατάστασης και των δυσκολιών και στη συνέχεια ορίζονται οι συναντήσεις με το παιδί ή τον έφηβο. 

 

Ψυχοθεραπεία

 

Η Ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία, η οποία αφορά τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές, χρόνιες δυσκολίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα (πονοκεφάλους, άλλους χρόνιους πόνους, έλκη, δερματοπάθειες, κρίσεις πανικού κλπ), υπερβολικό άγχος, φοβίες, καταθλιπτικά συναισθήματα, διαταραχές διατροφής (όπως ανορεξία ή βουλιμία) κλπ.

 

Επιλέγεται εφόσον κάποιος αισθάνεται ότι, εξαιτίας ψυχοσωματικών συμπτωμάτων ή δυσλειτουργικών συμπεριφορών, δυσκολεύεται να λειτουργήσει δημιουργικά και προς όφελος του στους βασικούς τομείς της ζωής του. 

 

Η Ψυχοθεραπεία είναι μια διαδραστική διαδικασία, στην οποία χρειάζεται προσπάθεια και από τις δυο πλευρές, του Ψυχολόγου και του ενδιαφερόμενου. Δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του (επιθυμίες, συναισθήματα, κίνητρα) & τους άλλους, να προσπαθήσει για την προσωπική του ανάπτυξη & ενδυνάμωση και να κινητοποιηθεί προς μια αλλαγή στάσεων ή συμπεριφορών για να βελτιώσει τη ζωή του.   

 

Το πλαίσιο συνεργασίας με την Ψυχολόγο χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια, κοινούς στόχους με τον ενδιαφερόμενο, την έμφαση στις ανάγκες του, το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

 

Οι συναντήσεις είναι  εβδομαδιαίες και η διάρκειά τους στο χρόνο προσαρμόζεται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

 

Ψυχολογική Αξιολόγηση / Κλινική Διάγνωση

 

Η Ψυχολογική Αξιολόγηση και Κλινική Διάγνωση πραγματοποιείται μέσω της λήψης ιστορικού και της χορήγησης ψυχομετρικών Τεστ/Εργαλείων.

 

Σκοπός είναι να εκτιμηθούν οι επιμέρους ψυχολογικές λειτουργίες του ατόμου (συναισθηματικές, νοητικές, αντιληπτικές, γνωστικές, κ.α.) και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Η αξιολόγηση / διάγνωση γίνεται μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου ή όταν κρίνεται απαραίτητο από την Ψυχολόγο.

 

Χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα διεθνώς δοκιμασμένων και έγκυρων  ψυχοδιαγνωστικών εργαλείων:

  • Για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του ατόμου
  • Για την αξιολόγηση συμπτωμάτων και διάγνωση ψυχοπαθολογίας 
  • Για τον εντοπισμό νοητικών ικανοτήτων και ελλείψεων
  • Για την αξιόπιστη εκτίμηση συναισθηματικών καταστάσεων (άγχος, φοβίες, κατάθλιψη)

 

Μέσω αυτής της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πάρει κάποιες αρχικές απαντήσεις σε σχέση με το θέμα που τον απασχολεί, έκθεση – αναφορά αν αυτό είναι απαραίτητο και στη συνέχεια προτείνεται η καταλληλότερη  ψυχολογική θεραπεία ή υποστήριξη.