ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ατομική και ομαδική εποπτεία απευθύνεται σε φοιτητές ψυχολογίας και νέους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους και έχουν ως κύριο στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων και εμπειριών σε επαγγελματικά θέματα και την...

Read more

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η Συμβουλευτική Απασχόλησης βοηθάει το άτομο να λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους που είναι σημαντικές σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές του.     Επιπλέον ενδυναμώνει και...

Read more

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑ

Διαζύγιο, πένθος, οικογενειακές δυσκολίες, προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον ή σημαντική αλλαγή, αδιέξοδα στις σχέσεις, δυσκολίες στην εργασία, προσωπικοί φραγμοί στη λήψη απόφασης, γνώση των προσωπικών δυνατοτήτων και επιθυμιών, αυτοεκτίμηση...

Read more

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Ενδεικτικά θέματα που μπορoύν να επεξεργασθούν: Διαζύγιο, πένθος, οικογενειακές δυσκολίες, προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον ή σημαντική αλλαγή, αδιέξοδα στις σχέσεις, δυσκολίες στην εργασία, προσωπικοί φραγμοί στη λήψη απόφασης, γνώση των...

Read more

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

«Στο παιδί το φανταστικό και το πραγματικό επίπεδο είναι εντελώς συγκεχυμένα. Το σώμα του είναι ο χώρος που εγγράφονται τα συμπτώματα, οι αναστολές, ο πανικός, η κούραση και οι εντάσεις. Για να μπορέσουμε όμως να περιγράψουμε, να εξηγήσουμε αλλά...

Read more