ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Η Συμβουλευτική  και Ψυχολογική Υποστήριξη προσφέρεται σε ζευγάρια που διατρέχουν μία δύσκολη περίοδο ή μία κρίση και δυσκολεύονται να βρουν διεξόδους, απαντήσεις ή να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. 

 

Ο σκοπός των συναντήσεων είναι ο εντοπισμός των κύριων δυσκολιών των ενδιαφερομένων, η ανάδυση των αναγκών τους, η αποσαφήνιση των συναισθημάτων τους και  η εύρεση από κοινού με την Ψυχολόγο των καλύτερων δυνατών διεξόδων και επιλογών.  Προτεραιότητα της Ψυχολόγου είναι η συναισθηματική αποφόρτισή των ενδιαφερόντων, η εύρεση νέων οπτικών και εναλλακτικών στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις που τους δυσκολεύουν και η αλλαγή στους μη λειτουργικούς για το κάθε άτομο τρόπους δράσης του.  Απώτερος στόχος είναι η ισορροπία και η προσωπική ευημερία των ατόμων κα του ζευγαριού σαν μονάδα. Η Ψυχολόγος λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον  ασφάλειας, εμπιστοσύνης και εχεμύθειας. 

 

Ενδεικτικά θέματα που μπορoύν να επεξεργασθούν:

 

Επικοινωνία, συγκρούσεις, διαφωνίες, προσαρμογή σε αλλαγές, πένθος, διαχείριση άγχους, οικογενειακές δυσκολίες, αδιέξοδα στις σχέσεις, δυσκολίες στην εργασία, προσωπικοί φραγμοί σε λήψη αποφάσεων, γνώση των προσωπικών δυνατοτήτων και επιθυμιών, αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην ανατροφή παιδιών κλπ

 

Οι συναντήσεις είναι  εβδομαδιαίες και μπορεί να διαρκέσουν ένα έως έξι μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. 

 

Ψυχοθεραπεία ζεύγους

 

Η Ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία, η οποία αφορά τα  άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα (πονοκεφάλους, άλλους χρόνιους πόνους, έλκη, δερματοπάθειες, κρίσεις πανικού κλπ), υπερβολικό άγχος, φοβίες, καταθλιπτικά συναισθήματα, κ.α. τα οποία οδηγούν σε δυσκολίες στη σχέση του ζευγαριού. 

 

Επιλέγεται εφόσον κάποιος αισθάνεται ότι, εξαιτίας ψυχοσωματικών συμπτωμάτων ή δυσλειτουργικών συμπεριφορών, δυσκολεύεται να λειτουργήσει δημιουργικά και προς όφελος του στους βασικούς τομείς της ζωής του και κατά συνέπεια στη σχέση του ζευγαριού. 

 

Η Ψυχοθεραπεία είναι μια διαδραστική διαδικασία, στην οποία χρειάζεται προσπάθεια και από τις δυο πλευρές, του Ψυχολόγου και των ενδιαφερομένων.  Δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του (επιθυμίες, συναισθήματα, κίνητρα) & τους άλλους, να προσπαθήσει για την προσωπική του ανάπτυξη & ενδυνάμωση και να κινητοποιηθεί προς μια αλλαγή στάσεων ή συμπεριφορών για να βελτιώσει τη ζωή του και τη σχέση  του.   

 

Η διαδικασία αυτή έχει στόχο και οφέλη: 

Την υποστήριξη του ζευγαριού σε διάφορα συναισθηματικά στάδια που περνούν στην κοινή ζωή τους, στους στόχους και τις επιλογές τους. 

Τη θετική επίδραση στο στρες, που συνδέεται με τις καθημερινές καταστάσεις που το κάθε ζευγάρι έχει να αντιμετωπίσει, μέσα σε ένα κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον. 

Την ανακούφιση και ενδυνάμωση του ζευγαριού για να ξεπεράσει αρνητικά συναισθήματα, άγχος, θλίψη κλπ.  

Τη βελτίωση της επικοινωνίας και συναισθηματικής επαφής, 

 

Το πλαίσιο συνεργασίας με την Ψυχολόγο χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια, κοινούς στόχους με τους  ενδιαφερόμενους, την έμφαση στις ανάγκες τους, το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

 

Οι συναντήσεις είναι  εβδομαδιαίες ή 15νθήμερες και η διάρκειά τους στο χρόνο προσαρμόζεται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.