ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η Συμβουλευτική Απασχόλησης βοηθάει το άτομο να λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους που είναι σημαντικές σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές του. 

 

 Επιπλέον ενδυναμώνει και κινητοποιεί  το άτομο και το βοηθάει να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει: Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, τα ενδιαφέροντά, τις ικανότητες & τις δεξιότητες που διαθέτει, ώστε να επιλέξει το ιδανικό με βάση αυτά τα κριτήρια επαγγελματικό τομέα που του ταιριάζει. 

 

Για την διερεύνηση των παραπάνω χαρακτηριστικών χορηγούνται Ψυχομετρικά Εργαλεία έγκυρα που χρησιμοποιούνται διεθνώς. 

 

Ο απώτερος στόχος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η  επιλογή επαγγέλματος, επιστημονικών πεδίων και κατευθύνσεων με βάση αυτό που πραγματικά ταιριάζει στον έφηβο ή νέο σε ένα πλαίσιο σεβασμού, αποδοχής και υποστήριξης.  

 

Επιπλέον ωθεί το άτομο να γνωρίσει τον εαυτό του, να αξιοποιήσει τις ικανότητές του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μπορεί να φιλτράρει τις επαγγελματικές πληροφορίες, ώστε να πάρει τις καλύτερες δυνατές εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές αποφάσεις. 

 

Το πλαίσιο συνεργασίας με την Ψυχολόγο χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια, κοινούς στόχους με τους  ενδιαφερόμενους, την έμφαση στις ανάγκες τους, το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

 

Οι συναντήσεις είναι 4 ή 5 και διαρκούν μία ώρα.  Στο τέλος παρέχεται ολοκληρωμένη έκθεση και προτάσεις για επαγγελματικές επιλογές.