15900 Γραμμή SOS  Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για γυναίκες θύματα βίας

1018  Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία. ΚΛΙΜΑΚΑ

1056 Εθνική Γραμμή SOS  για παιδιά, εφήβους και γονείς 

10306 Γραμμή  Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

1114 Γραμμή Βοήθειας  ΚΕΘΕΑ για την εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια 

1145 Γραμμή βοήθειας  ΚΕΘΕΑ για  εξαρτήσεις

1102 Γραμμής Βοήθειας για την Άνοια 1102 Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

1056 Γραμμή SOS  Χαμόγελο του παιδιού