ΕΝΗΛΙΚΕΣ (ΑΤΟΜΑ & ΖΕΥΓΑΡΙΑ)

Ψυχολογική Υποστήριξη, Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπεία, Ψυχολογική Αξιολόγηση

Ψυχολογική Υποστήριξη, Συμβουλευτική

Η Ψυχολογική Υποστήριξη και Συμβουλευτική προσφέρεται σε άτομα που διατρέχουν μία δύσκολη περίοδο ή μία κρίση και αδυνατούν να βρουν διεξόδους, απαντήσεις ή να πάρουν σημαντικές αποφάσεις.

Ο σκοπός των συναντήσεων είναι ο εντοπισμός των κύριων δυσκολιών των ενδιαφερομένων, η ανάδυση των αναγκών τους, η αποσαφήνιση των συναισθημάτων τους και η εύρεση από κοινού με την Ψυχολόγο των καλύτερων δυνατών διεξόδων και επιλογών. Προτεραιότητα της Ψυχολόγου είναι η συναισθηματική αποφόρτισή του ενδιαφερόμενου, η εύρεση νέων οπτικών και εναλλακτικών στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις που τον δυσκολεύουν και η αλλαγή στους μη λειτουργικούς για το άτομο τρόπους δράσης του. Η Ψυχολόγος λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.

Ενδεικτικά θέματα που μπορoύν να επεξεργασθούν:

Διαζύγιο, πένθος, οικογενειακές δυσκολίες, προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον ή σημαντική αλλαγή, αδιέξοδα στις σχέσεις, δυσκολίες στην εργασία, προσωπικοί φραγμοί στη λήψη απόφασης, γνώση των προσωπικών δυνατοτήτων και επιθυμιών, αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην ανατροφή παιδιών κλπ

Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες και μπορεί να διαρκέσουν μέχρι ένα ή δύο μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Για διευκρινήσεις ή ραντεβού
Tηλ. 2310 442058, 6997 001630
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία, η οποία αφορά τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές, χρόνιες δυσκολίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα (πονοκεφάλους, άλλους χρόνιους πόνους, έλκη, δερματοπάθειες, κρίσεις πανικού κλπ), υπερβολικό άγχος, φοβίες, καταθλιπτικά συναισθήματα, διαταραχές διατροφής (όπως ανορεξία ή βουλιμία) κλπ.

Επιλέγεται εφόσον κάποιος αισθάνεται ότι, εξαιτίας ψυχοσωματικών συμπτωμάτων ή δυσλειτουργικών συμπεριφορών, δυσκολεύεται να λειτουργήσει δημιουργικά και προς όφελος του στους βασικούς τομείς της ζωής του.

Η Ψυχοθεραπεία είναι μια διαδραστική διαδικασία, στην οποία χρειάζεται προσπάθεια και από τις δυο πλευρές, του Ψυχολόγου και του ενδιαφερόμενου. Δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του (επιθυμίες, συναισθήματα, κίνητρα) & τους άλλους, να προσπαθήσει για την προσωπική του ανάπτυξη & ενδυνάμωση και να κινητοποιηθεί προς μια αλλαγή στάσεων ή συμπεριφορών για να βελτιώσει τη ζωή του.

Το πλαίσιο συνεργασίας με την Ψυχολόγο χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια, κοινούς στόχους με τον ενδιαφερόμενο, την έμφαση στις ανάγκες του, το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες και η διάρκειά τους στο χρόνο προσαρμόζεται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Για διευκρινήσεις ή ραντεβού
Tηλ. 2310 442058, 6997 001630
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ψυχολογική Αξιολόγηση / Κλινική Διάγνωση

Η Ψυχολογική Αξιολόγηση και Κλινική Διάγνωση πραγματοποιείται μέσω της λήψης ιστορικού και της χορήγησης ψυχομετρικών Τεστ/Εργαλείων.

Σκοπός είναι να εκτιμηθούν οι επιμέρους ψυχολογικές λειτουργίες του ατόμου (συναισθηματικές, νοητικές, αντιληπτικές, γνωστικές, κ.α.) και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Η αξιολόγηση / διάγνωση γίνεται μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου ή όταν κρίνεται απαραίτητο από την Ψυχολόγο.

Χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα διεθνώς δοκιμασμένων και έγκυρων ψυχοδιαγνωστικών εργαλείων:

 • Για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του ατόμου
 • Για την αξιολόγηση συμπτωμάτων και διάγνωση ψυχοπαθολογίας
 • Για τον εντοπισμό νοητικών ικανοτήτων και ελλείψεων
 • Για την αξιόπιστη εκτίμηση συναισθηματικών καταστάσεων (άγχος, φοβίες, κατάθλιψη)

Μέσω αυτής της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πάρει κάποιες αρχικές απαντήσεις σε σχέση με το θέμα που τον απασχολεί, έκθεση – αναφορά αν αυτό είναι απαραίτητο και στη συνέχεια προτείνεται η καταλληλότερη ψυχολογική θεραπεία ή υποστήριξη.

Για διευκρινήσεις ή ραντεβού
Tηλ. 2310 442058, 6997 001630
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ (ΟΜΑΔΕΣ)

Ψυχολογική Υποστήριξη, Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπεία

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης – Αυτογνωσίας

Η αυτογνωσία είναι περισσότερο ένα ταξίδι παρά ένας προορισμός, αλλά και μια διαδικασία «αναζήτησης» δυνατοτήτων και δεξιοτήτων που υπάρχουν μέσα μας κι όμως μπορεί να έχουν «λησμονηθεί». Ενώ αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε ενδιαφέροντα πράγματα για μας και επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση με τον εαυτό και τους άλλους.

Καθώς βρισκόμαστε σε συνεχή σχέση και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και τους άλλους, οι Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης προσφέρουν ένα βοηθητικό πλαίσιο, ένα «άλλο» περιβάλλον αλληλεπίδρασης και αυτοπαρατήρησης, όπου μπορεί κανείς να πειραματιστεί με διαδικασίες αλλαγής.

Οι Ομάδες απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα, να αναπτύξουν και να αποδεχτούν τον εαυτό τους, με τη βοήθεια της ομαδικής διαδικασίας.

Η ατμόσφαιρα των Ομάδων Προσωπικής Ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και ελευθερία στην έκφραση, αφού οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της έχουν ως πυρήνα την αποδοχή, την εμπιστοσύνη και την εχεμύθεια, ενώ απουσιάζει ο φόβος κριτικής ή απόρριψης.

Η θεματολογία αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες των μελών της κάθε ομάδας, η οποία αποτελεί τον χώρο για να μοιραστεί κανείς προβληματισμούς σε θέματα της καθημερινότητας, σχέσεων, να κατανοήσει τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες, αλλά και να συνειδητοποιήσει τα εμπόδια για την πραγμάτωσή τους. Έτσι, εισάγονται δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασης, αναλύονται θέματα που έχουν να κάνουν με την πορεία της ζωής και το ρόλο του ατόμου σ’ αυτή.

Επιστημονικός συντονισμός:

Μαρία Καρακίτσου, Ψυχολόγος, Κλινικής και Κοινοτικής Κατεύθυνσης

Οι συναντήσεις υλοποιούνται μία φορά το δεκαπενθήμερο και διαρκούν 1:30 ώρα
Πληροφορίες- Δηλώσεις συμμετοχής: Tηλ. 2310 442058
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ομάδες γονέων

Οι Ομάδες Γονέων έχουν προληπτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα και αποτελούνται από γονείς με παιδιά της ίδιας ηλικίας, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των μελών που τις απαρτίζουν. Οι ομάδες λειτουργούν με τη μορφή κλειστών ομάδων συνάντησης (6-10 ατόμων) και καλύπτουν όλο το φάσμα των ηλικιών, προσχολική (0-6 χρονών), σχολική (6-12 χρονών) και εφηβική (12-18 χρονών).

Διανύουμε μια εποχή που οι γονείς βομβαρδίζονται από τους ειδικούς με επιδέξιες υποδείξεις για το τι δεν πρέπει να κάνουν ή από έτοιμες «συνταγές» για το τι πρέπει να κάνουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται όλο και περισσότερο σύγχυση, ενοχές ή περιορισμός της αυθεντικότητας και του αυθορμητισμού στην καθημερινή επαφή με το παιδί. Για το λόγο αυτό προτεραιότητα στις Ομάδες Γονέων είναι να λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα του γονιού και η ιδιαιτερότητα της κάθε οικογένειας.

Στόχος των Ομάδων Γονέων και άμεσα οφέλη αυτών είναι:

 • Η ενδυνάμωση του ρόλου του γονέα
 • Η ενημέρωση για διάφορα θέματα που αφορούν το παιδί και την οικογένεια
 • Η εισαγωγή νέων μεθόδων διαπαιδαγώγησης
 • Η πρόληψη και αντιμετώπιση των δυσκολιών στη σχέση ή την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια
 • Ο δημιουργικός διάλογος και το μοίρασμα εμπειριών και γνώσεων, ώστε να προκύπτουν απαντήσεις σε ερωτήματα των γονέων και νέοι τρόποι επίλυσης θεμάτων που τους προβληματίζουν

 

Συνεπώς, οι ομάδες δεν αποσκοπούν στη συσσώρευση πληροφοριών, ούτε στη θεωρητική κατάρτιση των γονέων, αλλά αποτελούν ένα «εργαστήριο» εξέλιξης, που ενισχύει τα δυνατά στοιχεία του κάθε γονέα και βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυξής τους, Μέσα σε αυτές οι γονείς μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο τις θέσεις της επιστήμης της ψυχολογίας, ακούν και μοιράζονται τις απόψεις των άλλων γονέων για θέματα που απασχολούν και τους ίδιους, σε ένα περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού και εχεμύθειας,

Ενδεικτική θεματολογία:

 • Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της κάθε ηλικίας
 • Η σημασία και πραγματική έννοια της πειθαρχίας
 • Η οριοθέτηση και ο χειρισμός της αρνητικής συμπεριφοράς των παιδιών
 • Τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια
 • Σχολική επίδοση
 • Κίνδυνοι και οφέλη των νέων τεχνολογιών (Η/Υ, Internet κτλ)
 • Σχέσεις των παιδιών με συνομηλίκους
 • Μοίρασμα ευθυνών στο ζευγάρι

 

Επιπλέον θέματα καθορίζονται από τα ίδια τα μέλη της, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που θα προκύψουν, σε συνεργασία με την υπεύθυνη ψυχολόγο.

Η ομάδα γονέων, επομένως, δεν αποτελεί θεραπευτική ομάδα ούτε έχει ως στόχο να διδάξει τους γονείς, αλλά να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα συναισθήματα και συμπεριφορές δικές τους και των παιδιών τους και να πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό τους, μέσα σε μια καθημερινότητα επιβαρυμένη από κουραστικές λεπτομέρειες.

Επιστημονικός συντονισμός:

Μαρία Καρακίτσου, Ψυχολόγος, Κλινικής και Κοινοτικής Κατεύθυνσης

Οι συναντήσεις υλοποιούνται μία φορά το δεκαπενθήμερο και διαρκούν 1:30 ώρα
Πληροφορίες- Δηλώσεις συμμετοχής: Tηλ. 2310 442058
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)

Εποπτεία

Ομάδες Εποπτείας φοιτητών & νέων επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Οι Ομάδες Εποπτείας απευθύνονται σε φοιτητές ψυχολογίας και νέους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους και έχουν ως κύριο στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων και εμπειριών σε επαγγελματικά θέματα και την ενδυνάμωσή τους σε αυτόν τον τομέα.

Επιπλέον, οι ομάδες στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας διεργασίας αυτογνωσίας, μέσα από την αναζήτηση των προσωπικών ορίων του καθενός, την επεξεργασία και αντιμετώπιση των φόβων και των ανασφαλειών του.

Θέματα και προβληματισμοί που αναπτύσσονται αφορούν τη διαδικασία της συμβουλευτικής, της υποστήριξης και της ψυχοθεραπείας, σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες των μελών της .

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • η πρώτη συνάντηση και η σημασία της στην εξέλιξη της ψυχοθεραπείας – συμβουλευτικής (π.χ. το αίτημα του θεραπευόμενου, η στάση του θεραπευόμενου και του Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας)
 • το πλαίσιο της θεραπείας (ο χώρος, η υποδοχή του θεραπευόμενου)
 • η διερεύνηση του κινήτρου προσέλευσης στην ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική
 • η δημιουργία θεραπευτικής σχέσης ( το είδος, η ποιότητα της σχέσης)
 • η ουδετερότητα του θεραπευτή
 • οι απαραίτητες δεξιότητες του Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας στη θεραπεία ή συμβουλευτική
 • η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της θεραπείας, συμβουλευτικής & υποστήριξης
 • Θέματα δεοντολογίας

 

 

Επιστημονικός συντονισμός:


Μαρία Καρακίτσου, Ψυχολόγος, Κλινικής και Κοινοτικής Κατεύθυνσης

Οι συναντήσεις υλοποιούνται μία φορά το δεκαπενθήμερο και διαρκούν 1:30 ώρα
Πληροφορίες- Δηλώσεις συμμετοχής: Tηλ. 2310 442058
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it