Η Ψυχολόγος Μαρία Καρακίτσου

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Bologna Ιταλίας με μεταπτυχιακή
εξειδίκευση (extended master) M.A. Κλινικήs & Κοινοτικήs
Ψυχολογίας.
Παρακολούθησε εκπαιδευτικά σεμινάρια Συστημικής Ψυχοθεραπείας,
Ψυχανάλυσης, Δραματοθεραπείας και Συμβουλευτικής Απασχόλησης
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού με χρήση ψυχομετρικών
εργαλείων.
Είναι πιστοποιημένη Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
Εκπαιδεύτρια ενηλίκων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και Σύμβουλος Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

 

Από το 2000 μέχρι και σήμερα ιδιωτεύει ως Ψυχολόγος –Σύμβουλος
ενηλίκων & εφήβων. Συνεργάζεται με Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων και
άλλων Φορέων της Θεσσαλονίκης προσφέροντας Ψυχοκοινωνική
Υποστήριξη & Συμβουλευτική σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
(μετανάστες, πρόσφυγες, ΡΟΜΑ, πρώην χρήστες ουσιών, Άτομα με
αναπηρία, θύματα κακοποίησης, θύματα trafficking κτλ), καθώς και
Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης
σε ανέργους, κυρίως ευάλωτων ομάδων και εργαζόμενους.
Συντονίζει και υλοποιεί ομάδες αυτογνωσίας και εκπαιδευτικά
σεμινάρια σύμφωνα με τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης και της
συμβουλευτικής ψυχολογίας, με θεματικές όπως:
Διαχείριση άγχους, Διαχείριση συγκρούσεων, Δεξιότητες
Επικοινωνίας, Σχέσεις στην οικογένεια, Συμβουλευτική, Σύνταξη
Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξη
επιλογής προσωπικού, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Τεχνικές
αντιμετώπισης άγχους στον εργασιακό και κοινωνικό χώρο, ανάδειξη
δεξιοτήτων κτλ.
Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο σε ιδιωτικό φορέα στη Σχολή
Ψυχολογίας – Bsc Psychology: Κοινωνική Ψυχολογία, Θεραπευτική
Ψυχολογία, Ψυχολογία Ψυχικής Υγείας, Εφαρμογές Ψυχολογίας και
στη Σχολή Bsc Φυσικοθεραπείας, Βιοψυχοκοινωνικούς παράγοντες
στην Υγειονομική περίθαλψη.
Εργάστηκε ως Ψυχολόγος σε Σχολικές Κοινότητες 2βάθμιας
εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ως
Υπεύθυνη Σχολών Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Ήταν συνεργάτης του περιοδικού «Η συνάντηση». Επιθεώρηση
Ψυχανάλυσης και Ανθρωπιστικών Επιστημών, University Studio Press,
Επιστημονικές & Ιατρικές Εκδόσεις.
Συμμετείχε στη συγγραφή του Εγχειριδίου Violence prevention
through non- formal education/learning, με βιωματικές μεθόδους για
την πρόληψη της βίας στους νέους, στα πλαίσια του Προγράμματος
DAPHNE- EMERGENCY BRAKE. Ήταν μέλος της επιστημονικής ομάδας
δύο ερευνών με τίτλο: «Ιστορίες γυναικών. Μία συστημική έρευνα για
τα προβλήματα των γυναικών που ζητάν ψυχολογική βοήθεια», και
«Ψυχολογικά Προβλήματα Ανδρών που απευθύνονται σε Φορέα
Πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ψυχική υγεία», που δημοσιεύτηκαν
σε διεθνή συνέδρια.
Διαθέτει αναγνώριση Τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην
ΔΙΚΑΤΣΑ) Α.Π. 25-1-33/2000 και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
ψυχολόγου από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης Α.Μ. 24/14662